One Number Call Center Melaka

From oncc
Jump to: navigation, search

LATAR BELAKANG ONCC MELAKA

Merupakan satu-satunya Call Center milik penuh Kerajaan Negeri Melaka yang tidak terdapat di negeri-negeri lain di dalam Malaysia.
Picture12.png
Beroperasi 24 jam setiap hari termasuk pada cuti umum memberi banyak kelebihan di mana segala pertanyaan, maklum balas, informasi dan aduan dapat dibuat tanpa ada halangan masa terutama kepada Pelabur dan Pelancong dari luar negara yang mempunyai perbezaan waktu.

Mengamalkan konsep satu nombor iaitu 06-3333333 di mana pemanggil hanya perlu mendail satu nombor sahaja untuk menghubungi semua agensi Kerajaan di dalam Negeri Melaka selain membolehkan maklum balas, cadangan, Informasi , Aduan , pertanyaan berkenaan apa sahaja berkaitan negeri Melaka dibuat dengan nombor tersebut.


MOTO ONCC

Berinformasi, Mudah Interaksi, Mesra Pelanggan


VISI OCC

Menjadi peneraju khidmat pusat panggilan setempat kerajaan negeri yang terunggul di Malaysia


MISI

Memberikan perkhidmatan semaksima mungkin kepada orang ramai dengan mengamalkan konsep “No Wrong Door Policy” serta mempunyai semangat intergriti perkhidmatan yang tinggi.


NILAI – NILAI MURNI

 1. Utamakan pelanggan
 2. Profesionalisma
 3. Kerja Berpasukan
 4. Intergriti
 5. Kecemerlangan individu


Perkhidmatan ONCC

 1. Pusat panggilan setempat bagi orang ramai, pelancong dan pelabur untuk dihubungkan dengan Jabatan & Agensi Kerajaan di Negeri Melaka.
 2. Pusat Informasi setempat untuk orang ramai, pelancong serta pelabur di negeri Melaka
 3. Talian 1 Nombor beroperasi secara 24 jam yang boleh dihubungi melalui telefon, sms, emel dan faks (pusat komunikasi setempat)
 4. Pusat penerimaan aduan, maklumbalas serta rujukan aduan termasuk isu-isu sosial serta informasi mengenai Sekolah Harapan
 5. Penyambungan panggilan keluar dari jabatan-jabatan serta Agensi Kerajaan.
 6. Pusat informasi dan rujukan mengenai jawatan-jawatan kosong terkini di Melaka terutama di sektor industri.


Direktori bagi Jabatan yang menggunakan perkhidmatan ONCC

Aktiviti Terkini Anjuran Kerajaan Melaka


Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri


Maklumat Kerajaan dan Swasta Negeri Melaka

Keratan Akhbar

Berita-berita mengenai talian perkhidmatan ONCC Melaka

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Menu
Toolbox